M A D & S O N

CONTABILITATE

Subscribe in a readerA. Servicii Contabilitate:1. Contabilitate de gestiune:
 • Inregistrarea intrarilor si iesirilor din gestiune (avize de expeditie, NIR-uri);
 • Inregistrarea productiei realizate;
 • Intocmirea si inregistrarea facturilor de vanzare;
 • Urmarirea stocurilor;

2. Contabilitate financiara:
 • Inregistrarea facturilor de achizitii;
 • Inregistrarea registrului de casa, a extraselor bancare si a deconturilor de cheltuieli;
 • Inregistrarea statelor de salarii;
 • Inregistrarea tuturor celorlalte acte provenind de la societate;
 • Intocmirea ordinelor de plata, biletelor la ordin, CEC-urilor si ordonarea platilor catre furnizori, salarii, taxe si contributii la bugetul de stat si bugetele locale;
 • Efectuarea altor operatiuni bancare solicitate in mod expres, precum obtinerea de credite, scrisori de garantie bancara, etc.;
 • Urmarirea incasarilor si platilor;
 • Intocmirea balantei de verificare lunare si verificarea soldurilor;
 • Intocmirea registrelor obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, registrul carte mare);
 • Evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
 • Inventarierea anuala;
 • Intocmirea si depunerea raportarilor lunare, trimestriale, semestriale si anuale (decontul de TVA, declaratia privind obligatiile la bugetul de stat, declaratia intrastat, declaratia privind livrarile/prestarile si achizitiile nationale, situatiile financiare,semestriale si anuale, declaratia privind impozitul pe profit).


B. Salarizare si Personal:


 • Intocmirea dosarelor de angajare precum si cele pentru desfacerea contractelor de munca si depunerea lor online la ITM;
 • Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale sau altor acte specifice ITM;
 • Intocmirea documentelor de penalizare, premiere, alte documente similare;
 • Preluarea pontajelor in vederea intocmirii statelor de salarii si depunerea acestora online la ITM;
 • Comunicarea cuantumului impozitelor si taxelor de plata aferente salariilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 112;
 • Completarea registrului general de evidenta a salariatilor si depunerea lui online la ITM;

Cu exceptia celor mentionate,SC Mad & Son Contabilitate srl, tine la curent conducerea societatii beneficiare cu toate modificarile legislative, si la cerere, il poate pune pe acesta in legatura cu un jurist/avocat.

SC Mad & Son Contabilitate srl pastreaza permanent legatura cu conducerea beneficiarului si il reprezinta pe acesta in fata autoritatilor romane (administratia finantelor publice, ITM, garda financiara). De asemenea, pune la dispozitia conducerii beneficiarului diferite rapoarte si situatii, periodice sau la cerere, privind contabilitatea, situatia financiara, etc.si informeaza lunar conducerea societatii cu privire la rezultatele financiar -contabile.

Toate serviciile oferite vor fi realizate doar in baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar. Pentru personalul care intocmeste registrul de casa, fisele de magazie, NIR-urile, pontajele, etc, oferim la cerere instruire si/sau asistenta.

In cazul in care beneficiarul nu are personal adecvat care sa poata intocmi aceste documente, SC Mad & Son Contabilitate srl va prelua si aceste activitati, contra unui tarif suplimentar negociat separat intre parti.

La solicitarea clientului, acordam asistenta in obtinerea diferitelor licente si autorizatii specifice de import-export, in efectuarea operatiunilor de acest tip, derularea si gestionarea operatiunilor de import-export in regim temporar, in regim suspensiv, etc.

Intocmim, de asemenea, bugetele de venituri si cheltuieli, alte rapoarte, altele decat cele obligatorii la intocmirea situatiilor financiare (urmarirea profitabilitatii si rentabilitatii activitatii economice, analiza productivitatii, fluxuri de capital, etc.)

SC Mad & Son Contabilitate srl intocmeste documentatia necesara, o depune la organele abilitate si isi reprezinta clientii in fata acestora in cazul: rambursarilor de TVA, recuperarii sumelor din FNUASS, din vama, etc.

Pentru desfasurarea in bune conditii a serviciilor prezentate in aceasta oferta, intreaga activitate va fi asistata de o aplicatie informatica specializata financiar-contabila. In functie de cererea sau necesitatile beneficiarului, aplicatia utilizata poate fi cea pe care o pune la dispozitie SC Mad & Son Contabilitate srl, sau o alta aplicatie preferata de beneficiar, caz in care acesta din urma, va pune la dispozitie programul preferat sau suportul financiar necesar achizitionarii acestuia.TARIFE

PROPUNERI


Valid XHTML 1.0 Transitional


MANOLE SIMONA ADRIANA PFA TechnicMadSon
Freelance Jobs

Site realizat de :© 2010