M A D & S O N

CONTABILITATE

Subscribe in a readerA. Servicii oferite in "Administrare de Imobile":


  • Contabilitate in Partida Simpla prin metode informatice;
  • Intocmirea listelor lunare de plata cu tot ce cuprind acestea, conform O.M.E.F nr. 1969/2007, anexa 2;
  • Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor specifice pentru Asociatii de Proprietari conform O.M.E.F nr. 1969/2007, anexa 2 referitoare la reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
  • Intocmirea si depunerea semestrial a situatiei elementelor de activ si pasiv ale Asociatiei la Primaria de sector, conform legii nr. 230/2007;
  • Intocmirea si depunerea in format electronic al declaratiilor fiscale necesare la Administratia Financiara de care apartine Asociatia de Proprietari;
  • Intocmirea si depunerea in format electronic al declaratiilor fiscale privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat ;
  • Intocmirea documentelor de plata al impozitului si contributiilor datorate de Asociatia de Proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;

B. OPTIONAL:


  • Transmiterea indexului contoarelor aferente utilitatilor Asociatiei de Proprietari la furnizori (GDF, ENEL, APA NOVA...);
  • Incasarea, in locul pus la dispozitie de catre Asociatia de Proprietari a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale Asociatiei precum si a altor venituri cuvenite ale acestora;
  • Redactarea, la solicitarea Presedintelui Asociatiei de Proprietari sau a Comitetului Executiv al acesteia, a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificari sau prezentari a organelor de control;


PRETURI

Valid XHTML 1.0 Transitional


MANOLE SIMONA ADRIANA PFA TechnicMadSon
Freelance Jobs
Site realizat de :© 2010